උණුසුම් පුවත්

කොවැක්ස් ගිවිසුමට එළඹීමට කැබිනට් අනුමැතිය


කොවිඩ් 19 වෛරසය සඳහා සුරක්ෂිත සහ එලදායි එන්නතක් නිෂ්පාදනය කළ පසු එම එන්නත සමාන වශයෙන් රටවල් අතර බෙදා හැරීම තහවුරු කිරිම සඳහා රජයන් සහ අදාළ එන්නත් නිෂ්පාදන සමාගම් ඒකාබද්ධ කරන කෝවැක්ස් පහසුකම යටතේ ගිවිසුම් ගත වීමට ඊයේ රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

මෙම එන්නත් පහසුකම ලබා ගැනීම සඳහා අදියර දෙකක් යටතේ එන්නත් ඉල්ලුම් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස දැනුම් දී තිබෙන අතර ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය දෙසැම්බර් මස 07 වෙනිදා පළමු සහ A කොටස සම්පුර්ණ කොට ඇත.

එහි දෙවන කොටස වන එන්නත ලබා ගැනීම සහ ඊට අදාළ වන්දිපුරණ ගිවිසුමට එළඹීමට මෙම මස 08 වෙනිදා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් අනුව කොවැක්ස් සඳහා වන එන්නත් ඉල්ලීමේ B කොටස ඉදිරිපත් කිරිමට සහ එම පහසුකම මගින් එන්නත් වෙන් කර දෙනු ලබන අවස්ථාවේදී අදාළ නිෂ්පාදකයා සමග ගිවිසුමකට එළඹීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.