උණුසුම් පුවත්

සති අන්තයේ කිසිදු මගී දුම්රියක් ධාවනය නොවේ


හෙට සහ අනිද්දා (21/22) කිසිදු මගී දුම්රියක් ධාවනය නොවන බව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය නිවේදනය කර තිබේ.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරවරයා මේ බව දැනුම් දී ඇති බවයි.