උණුසුම් පුවත්

වව්නියාවේ සියලූම වැව් වාන් දමයි


වව්නියාව දිස්ත්‍රීක්කයට ඇදහැලෙන ධාරාණිපාත වර්ෂාවන් හේතුවෙන් වව්නියාවේ විශාලතම වැව වන පාවක්කුලම් ඇතුලු සියලුම වැව් වාන්දැමීම මේ දිනවල සිදුවන බවට වව්නියාව වාරිමාර්ග නිලධාරී කාර්යාලය පවසයි.

වැව්නිමා පුරවරය නොහොත් වව්නියාවේ කුඩා වැව්, මධ්‍ය පරිමාණයේ වැව් සහ මහවැව් 600 කට ආසන්නව ඇති අතර මේ වන විට සියලුම වැව් වානි දැමීම ආරම්භ වී ඇත.

කෙසේ වෙතත් කුඩා වැව්වලට අමතරව මහවැව් ද වාන් දැමීම හේතුවෙන් පහත්බිම් වල සිටින ජනතාවට වාන් ජලය හේතුවෙන් ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වීමට ඉඩ ඇති හෙයින් අවධානයෙන් සිටින ලෙසට ද වව්නියාව ආපදා කලමණාකරන නිලධාරී කාර්යාලය විසින් ජනතාවට දැනුම් දී ඇතැයි ද සදහන්.

මේ අතර වවුනියාවේ ද ප්‍රදේශ කිහිපයක වූ කලුකුණ්නම්මඩුව, වෛරවපුලියන්කුලම්, පූන්තොට්ටම්, උක්කුලාන්කුලම් සහ නෙළුක්කුලම් ආදි ප්‍රදේශයන්හි ජනතාවට ඇදහැලෙන ධාරාණිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇතිවීමෙන් පුද්ගලයින් 200කට ආසන්න පිරිසක් පීඩාවන්ට පත්ව සිටිති.