උණුසුම් පුවත්

යාපනය අහස සැරසූ මදවඩි සරුංගල් සැණකෙලිය - PHOTOS


සෑම වසරකම ජනවාරි මස තෛපොන්ගල් උදාවෙන් පසුව පැවත්වෙන යාපනය වැලවැටිතුරෙයි සරුංගල් සැණකෙළිය‍ කොරෝනා වෛරසයට මුල්තැන් දුන් සරුංගල් ද සමගින් පැවත්වීමට පියවර ගෙන තිබුණි.

යාපනය වැල්වැටිතුරෙයි මදවඩී මුහුදු තීරයේදී පැවති මෙම සරුංගල් සැණකෙලිය යාපනය, උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව පැවැත්වීමේ කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

පවතින කොරෝනා වෛරසයේ අවධානමට හා ආසාදනයට ලක්ව සිටින යාපනයේ ජනතාව කොරෝනා උවදුර පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා ද විවිධ වූ කොරෝනා සලකුණු භාවිත කරමින් අලංකාර සරුංගල් නිර්මාණය කර තිබුණි.

එහිදී විවධ මාතෘකා යටතේ දෙමළ ජනතාවගේ සංස්කෘතීන් විදහා දැක්වෙන කරත්ත, මාළිගාවන්ල, සත්ව රූප ආදී විවිධ අනුරූ නිර්මාණය කර තිබූ බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ.

(වන්නි රොමේෂ්)