උණුසුම් පුවත්

පොලිස් බල ප්‍රදේශ කිහිපයක් තවදුරටත් Lockdown


කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බණ්ඩාරගම පොලිස් වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 7ක් හුදෙකලා (Lockdown) කර ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව, බණ්ඩාරගම පොලිස් වසමේ බෝගහවත්ත, බමුණුමුල්ල (මුස්ලිම්), බමුණුමුල්ල, කිරිමන්තුඩාව, කෝරාවල, අටළුගම බටහිර, ගලහාමණ්ඩිය යන ග්‍රාම සේවා වසම් හුදෙකලා කර තිබේ.

මේ අතර බොරැල්ල, වැල්ලම්පිටිය, කොළඹ කොටුව, කොම්පඤ්ඤ වීදිය, ජා- ඇල සහ කඩවත පොලිස් බල ප්‍රදේශ හුදෙකලා(Lockdown) කිරීම හෙට(23) අලුයම 5.00 ට ඉවත් කරන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

නමුත් බොරැල්ල, වනාතමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම සහ කොම්පඤ්ඤ වීදිය, වෑකන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසම තවදුරටත් හුදෙකලා (Lockdown) කර තිබේ.