උණුසුම් පුවත්

දඹුල්ල – කුරුණෑගල A6 මාර්ගයේ ගොකරැල්ල දොලොස්දාහ අනතුර


දඹුල්ල – කුරුණෑගල A6 මාර්ගයේ ගොකරැල්ල දොලොස්දාහ ප්‍රදේශයේදී ඩිෆෙන්ඩර් රථයක් තවත් රථයක් පසුකරයෑමට ගත් උත්සාහයේදී ඉදිරියෙන් පැමිණි ත්‍රීරෝදරථයක හා යතුරුපැදියක ගැටීමෙන් අනතුරුව මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන කුඹුරට යෑමෙන් ඊයේ පස්වරුවේ අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා.

සිදුවීමෙන් ත්‍රිරෝද රථයට සහ යතුරුපැදියට හානිසිදුවී තිබෙනවා.