උණුසුම් පුවත්

අයහපත් කාලගුණය බිලිගත් ජීවිත ගණන 21ක්


අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ඇතිවූ ආපදාවලින් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ සංඛ්‍යාව 21 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා පුද්ගලයින් 172,132 දෙනෙකුට පීඩා එල්ලවී ඇති බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.