උණුසුම් පුවත්

වෙරළට ගොඩ ගැසූ අමුතු උපකරණය


නිශ්චිතවම හඳුනාගැනීමට නොහැකි විශාල ප්‍රමාණයේ උපකරණයක් හලාවත වෙරළ තීරයට ගොඩ ගසා ඇති බව හලාවත පොලිසිය පවසයි.

හලාවතල ඉරණවිල මාර්ගයේ පිහිටා ඇති වෙරළ ආරක්ෂක බලකායේ කඳවුරට ආසන්නයේ වෙරළට මෙම උපකරණය ගොඩගසා ඇති බව වෙරළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් දැක තිබෙන අතර මෙය අඩි 10-15ක් පමණ උසකින් යුතු බවයි පැවසෙන්නේ.

මෙම උපකරණය බෝයාවක් විය හැකි බව ඇතැම් පිරිස් පවසන අතර ඇතැමුන් පවසන්නේ මුහුදේ යාත්‍රා කරන නැව්වලට ගමන් මාර්ගය පෙන්වීම සඳහා යොදාගන්නා උපකරණයක් බවයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම උපකරණය නිශ්චිතවම මෙතෙක් හදුනාගෙන නැහැ.