උණුසුම් පුවත්

මාස 8කට පසු කොටස් වෙළඳපළේ අගය ඒකක 6 ඉක්මවයි


කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ සියලූ‍ කොටස් මිල දර්ශකයේ අගය අද  ඒකක 6,000 සීමාව ඉක්මවා ගිය බව වාර්තා වනවා
සියලූ‍ කොටස් මිල දර්ශකය  එම සීමාව ඉක්මවා ගියේ 2020 ජනවාරි 7 වැනිදායින් පසු පළමු වරටයි.


එහිදී සියලූ‍ කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 169යි දශම 6ක වර්ධනයක් වාර්තා කළා.
අද දින ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලූ‍ කොටස් මිල දර්ශකයේ අගය ඒකක 6,028  දශම20 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර දිනය තුළ රු. බිලියන 1 දශම.89 ක පිරිවැටුමක් වාර්තා වී තිබෙනවා .