උණුසුම් පුවත්

සායන රෝගීන්ට ඖෂධ ගන්න දුරකථන අංක


කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පාලනය සහ මැඩපැවැත්වීම සදහා රජය විසින් මේ වනවිට සංවරණ සීමා පැනවීමට කටයුතු කර ඇත. එම හේතුවෙන් අපහසුතාවයට පත් ව ඇති ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ සායන වලින් ඖෂධ ලබාගන්නා රෝගීන් හට දුරකථන අංක ලේඛණයක් ශ්‍රි ලංකා ජාතික රෝහල මඟින් ලබා දී තිබේ. ඒ අනුව පහත අංක වලට අමතා රෝග වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් තමන්ගේ ඖෂධ තැපෑල මගින් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදා ඇති බව කොළඹ ජාතික රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ඩබ්.කේ වික්‍රමසිංහ පවසයි.