උණුසුම් පුවත්

රංජන්ගෙන් හිස්වූ ආසනය හිමි වන්නේ කාට ද ?


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමණායකට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සිව්වසරක සිර දඬුවම් නියම කිරීම හේතුවෙන් ඔහුගෙන් හිස්වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආසනයට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරග කළ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් මාන්නප්පෙරුම පත් කෙරෙනු ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වාර්තා පවසයි.

2020 වර්ෂයේ අගෝස්තු මාසයේදී පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා සමගී ජනබල වේගය පක්ෂයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට තරග කළ අජිත් මානප්පෙරුම මන්ත්‍රීවරයා මනාප ලයිස්තුවේ පස්වන ස්ථානයේ පසු වෙයි.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ලැයිස්තුව අනුව සමගී ජනබල වේගය පක්ෂයට මන්ත්‍රී ආසන 04ක් හිමි වූ අතර ඉන් වැඩිම මනාප ලබා ගනු ලැබුවේ රංජන් රාමණායක මන්ත්‍රීවරයායි.