උණුසුම් පුවත්

ගම්පහ රෝගීන්ගේ වර්ධනයක්


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ (07) දිනයේත් වැඩිම කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් පිරිසක් වාර්තා වී තිබේ. කොවිඩ් ආසාදිතයින් 444ක් වාර්තා වී ඇති ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිසක් ලෙස රාගම 98ක්, වත්තල 58ක්, නිට්ටඹුව 26ක්, මහර 35ක්, කැලණිය 32ක්, කටාන 42ක් හා දොම්පේ 43ක් හමුව ඇති බව එම වාර්තාවල සඳහන්. ඊයේ (07) දිනයේ දී මෙරටින් සමස්ත කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් 2,646ක් වාර්තා විය.