උණුසුම් පුවත්

මුහුදුබත්වන නැවේ කළු පෙට්ටිය සොයාගැනේ


ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සහාය ඇතිව වෙළඳ නැව් මහලේකම් කාර්යාලයේ විශේෂ නාවික කණ්ඩායමක් විසින් ගිලෙමින් පවතින් එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ වොයේජ් දත්ත රෙකෝඩරය (VDR) නොහොත් කළු පෙට්ටිය (Black Box) සොයාගෙන ඇත. ඒ අනුව වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා එය අදාළ ආයතන වෙත ලබාදීම සිදුකර තිබේ. VDR යනු නෞකාවක ක්‍රියාකාරිත්වයට අදාළ වැදගත් තොරතුරු අඛණ්ඩව වාර්තා කිරීම සඳහා නැවක ආරක්ෂිතව සවි කර ඇති උපකරණයකි. මුහුදුබත් වෙමින් පවතින නෞකාවේ මේ වනවිට 70% පමණ ප්‍රමාණයක් දියේ ගිලී ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.