උණුසුම් පුවත්

කොරෝනා පනත මැති සබයට


කොවිඩ් වසංගත සමයේදී ජනතාවට සහන සැලසීම සහ අධිකරණ කටයුතු යථාවත්ව පවත්වාගෙන යෑමට අදාළ නව නීති ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කොරෝනා රෝගය (2019) තාවකාලික විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි පාර්ලිමේන්තුවට අද (8 )ඉදිරිපත් කළේය. මෙම පනත් කෙටුම්පත ඉදිරි දිනවල විවාදයට ගැනීමට නියමිතය. මෙම පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් මැතිසබයට කරුණු විස්තර කළ පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයා මෙය කොවිඩ් 19 සම්බන්ධිත තත්වය හේතුවෙන් නියම කරනු ලැබ ඇති කාල සීමාවක් තුළ ඉටුකිරීමට නීතිය මඟින් නියම කරන ලද ඇතැම් ක්‍රියාවන් ඉටුකර ගැනීම සඳහා පුද්ගලයන් හට නොහැකි වූ අවස්ථාවලදී සහ කොවිඩ් සම්බන්ධිත තත්වයන් තුලදී අධිකරණ කටයුතු පවත්වාගෙන යෑමට නොහැකි අවස්ථා වලදී විකල්ප අධිකරණයන් නියම කිරීම සඳහා ද 2019කොරෝනා වයිරස රෝගය පාලනය සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා ද දුරස්ථ සන්නිවේදන තාක්ෂණ භාවිතයෙන් අධිකරණ කටයුතු සිදු කරගෙන යෑමටද කොවිඩ් 19 සම්බන්ධිත තත්වයන්හිදී ගිවිසුම්ගත වගකීම් ඉටු කිරීමට නොහැකි වූ විටදී ඇතැම් ගිවිසුම්වල පාර්ශ්වයන් සම්බන්ධයෙන් සහනයක් සලසා දීම සඳහාත් ඒ සඳහා තාවකාලික විධිවිධාන සැලසීම සඳහාත්වූ පනත් කෙටුම්පතකැයි පැවැසුවේය. මේ අතර වද දීමට සහ අනෙකුත් කෲර අමානුෂික හා නින්දිත සැලකීමට හෝ දඬුවම් වලට එරෙහි වූ සම්මුති සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතද අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට අද(8) ඉදිරිපත් කළේය.