උණුසුම් පුවත්

අද දිනයේ කොවිඩ් එන්නත්කරණය සිදු කරන ප්‍රදේශ


මෙරට කොවිඩ් 19 එන්නත්කරණය අද (05) දිනයේද අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලබයි. ඒ අනුව කොළඹ,ගම්පහ,කළුතර සහ කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්කවල එම එන්නත්කරණ කටයුතු සිදු කෙරෙයි. එම දිස්ත්‍රික්කවල එන්නත්කරණය සිදු කෙරෙන එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථාන පහත දක්වා තිබේ.