උණුසුම් පුවත්

මෙරට ජීවිත 55ක් දෛනිකව බිලිගන්නා දුම්වැටි මාරයා


දුම්වැටි භාවිතය හේතුවෙන් වාර්ශිකව මෙරට 20,000 අධික සංඛ්‍යාවකගේ ජීවිත අහිමි වන බව මධ්‍යසාර හා මද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

එම මධ්‍යස්ථානය පෙන්වා දෙන්නේ ඒ අනුව දිනකට අවම වශයෙන් ජීවිත 55ක් මෙරටට අහිමි වන බවයි.

දුම්වැටි සඳහා එක් දිනකට මෙරට ජනයා රුපියල් කෝටි 40ක් වැය කරන අතර එය වාර්ශිකව රුපියල් බිලියන 145ක් ඉක්මවනවා.

එබැවින් දුම්වැටි වර්ග කර බදු ඉහළ දමනවා වෙනුවට සමස්ත දුම්වැටි වර්ග වල බදු වැඩි කිරීමට ලබන වසර වඳහා වන අය වැයෙන් කටයුතු කරන ලෙසයි එම මධ්‍යස්ථානය රජයට යෝජනා කර ඇත්තේ.

ඵලදායී දුම්කොළ බදු ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කළහොත් දුම්වැටි පරිභෝජනය 2023 වර්ශය වන විට බිලියන 3 සිට බිලියනයක් දක්වා අඩු කළ හැකි බවද මද්‍යසාර හා මද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ පුබුදු සුමණසේකර මහතා පවසනවා.

එබැවින් රටේ සමස්ත ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීමට මෙන්ම ජීවිත රැසක් අකල් මරණ වලින් බේරා ගත හැකි බවයි එම මධ්‍යස්ථානය පෙන්වා දෙන්නේ.