උණුසුම් පුවත්

ප්‍රථිමා විනාශ කිරීමට එරෙහිව කැනේඩියානුවන් විරෝධතාවයක


යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ මුල්ලිවයිකල් ස්මාරකය විනාශ කිරීම හෙළා දකිමින් දෙමළ කැනේඩියානුවන් සමාජය විසින් අද විරෝධතා රැළියක් සංවිධානය කර ඇති බව ටැමිල් ගාඩියන් වෙබ් අඩවිය සදහන් කර තිබේ.

ක්වීන්ස් උද්‍යානයේ ටොරොන්ටෝ සිටි හෝල්හි අවසාන ගමනාන්තය සමඟ බ්‍රැම්ප්ටන් සිටි හෝල්හි ආරම්භ වූ කාර් රැලියකට විරෝධතාකරුවන් සහභාගී විය.

දෙමළ විමුක්ති අරගලයේදී අහිමි වූ ජීවිත සැමරීම සඳහා ඉදිකරන ලද ස්මාරකය විනාශ කිරීමට එරෙහිව යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් සමඟ සහයෝගයෙන් විරෝධය පළ කරමින් මෝටර් රථ 4000 ක් පමණ දැක ඇති බව සංවිධායකයින් ගණන් බලා තිබේ.

කැනේඩියානු මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු විසින් යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් මුල්ලිවයිකල් ස්මාරකය ඉවත් කිරීමට ගත් උත්සාහය ප්‍රසිද්ධියේ හෙළා දකින බව ද සදහන්.‍