උණුසුම් පුවත්

තුන්වන පාසල් වාරයේ ප්‍රධාන විෂය නිර්දේශයන් රූපවාහිනිය ඔස්සේ ආවරණයට සැලසුම්


3 වසරේ සිට 13 වසර දක්වා තුන්වන පාසල් වාරයට අදාළ ප්‍රධාන විෂය නිර්දේශ රූපවාහිනි නාලිකා ඔස්සේ ආවරණය කිරීමට සැළසුම් කර ඇතිබව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසනවා 

මේ වන විට වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය වෙමින් පවතින බවත් 16 වන සඳුදා පෙරවරු 4 සිට විකාශන කටයුතු ආරම්භ  කරන බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ 

සති 10ක් පුරා අඛණ්ඩව විකාශනය සිදුකෙරෙන අතර, කාලසටහනට අනුව දින හත පුරාම විකාශන කටයුතු සිදුකෙරෙනවා .

මේ සම්බන්ධව දරුවන්ට ඇති ගැටලු සාකච්ඡා කිරීමට අදාළ ගුරුවරුන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට 1377 විශේෂ දුරකථන අංකයක් ලබා දී ඇති අතර 0117 601 702, 071 449 131 යන දුරකථ අංක ඔස්සේද මේ සම්බන්ධව විමසීම් කළ හැකි බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ