උණුසුම් පුවත්

කොවිඩ් එන්නත ගත්තොත් බියර් එකක් නොමිලේ


කොවිඩ් එන්නත ලබා ගන්නා පුද්ගලයින් දිරි ගැන්වීමේ අරමුණින් බියර් නොමිලේ ලබා දීමට ඇමරිකානු රජය කටයුතු කර තිබේ. ඒ අනුව අවුරුදු 21ට වැඩි එන්නත ලබා ගන්නා ඕනෑම අයෙක්ට මෙලෙස නොමිලේ බියර් ලබා දෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙමගින් ඇමරිකානුවන් එන්නත්කරණයට දිරි ගැන්වීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි පැවසෙන්නේ.