උණුසුම් පුවත්

අගමැති මහින්දට ලැබුණු අපූරු උපන් දින තෑග්ග


ග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ සිය 75 වැනි උපන් දිනය සැමරුවේ පසුගිය 18 වැනිදායි.

එතුමන් ට ලද අපූරු උපන් දින තෑග්ගක් පිලිබද සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වන අපූරු ඡායාරූප පෙළකි මේ.

මේ එතුමන් ගේ පළමු වාහනය බව එහි සඳහන් ය.