උණුසුම් පුවත්

කලකට පසු රන් මිල පහළ යයි


ලෝක වෙළඳපලේ මෙන්ම මෙරට වෙළඳපලේද රන්මිල පහත වැටී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලෝක වෙළඳපලේ රන්මිල පසුගිය සඳුදා හා සැසඳීමේදී රන් අවුන්සයක මිල ඇමරිකානු ඩොලර් හැට හයකින් පහත වැටී තිබෙනවා.

පසුගිය සඳුදා රන් අවුන්සයක මිල ඇමරිකානු ඩොලර් එක්දහස් නවසිය පනස් තුනක් ලෙස සටහන් වූ අතර මේ වනවිට එය ඇමරිකානු ඩොලර් එක්දහස් නවසිය පහලොවක් දක්වා අඩු වී තිබෙනවා.

මෙරට රත්‍රං වෙළඳපලේ පසුගිය සඳුදා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාවකට අනුව රන් අවුන්සයක මිල දැක්වූයේ තුන් ලක්ෂ පනස් දෙදහස් පන්සිය තිස් එකයි සත විසිපහක් ලෙසයි

එය අද වනවිට රන් අවුන්සයක මිල රුපියල් නවදහස් හයසිය හැත්තෑ එකයි සත විසිතුනකින් අඩුවී තිබෙනවා